Geen pagina gevonden voor het weergeven van nieuwsitems

Wat zeg je?

Om dove mensen of mensen met een gehoorbeperking beter te leren begrijpen, heb ik mijzelf uitgedaagd om een dag door het leven te gaan als iemand die geen gehoor heeft. Hierdoor heb ik meer inzicht verkregen met welke problemen deze mensen dagelijks te maken hebben.

Als je geen gehoor hebt ben je erg visueel ingesteld. Dit is benodigd om gevaren te kunnen her kennen en informatie op te nemen. Zo is het benodigd om bijvoorbeeld bij stoplichten erg op te letten welk licht er gegeven wordt. Ook het letten op de gezichtsuitdrukkingen van mensen is erg belangrijk om te weten wat zij bedoelen. Het lezen is erg belangrijk om aanvullende informatie te verkrijgen. Mensen kunnen vaak niet aan je zien of je doof bent. Soms is nog wel nog te zien of iemand een slecht gehoor heeft. Dit is dan vaak te zien aan het gehoorapparaat die zij gedragen.
Veel mensen beseffen dus niet dat iemand hen niet kan horen en als zij weten dat iemand doof is omdat degene dit kenbaar maakt, weten zij vaak hier niet mee om te gaan. Vaak word er dan informatie doorgegeven op papier. Veel informatie blijft dan achterwege omdat mensen vaak alleen de informatie op papier zetten die het meest benodigd is. Ook kost dit communiceren via papier veel tijd waardoor mensen sneller geneigd zijn dit op te geven. Op sociaal gebied merk je ook vaak dat mensen gaan praten met de mensen waarmee makkelijker te communiceren valt. Hierdoor ontstaat er afsluiting van de persoon die doof is. Ook kan degene die doof is minder makkelijk mee participeren in een gesprek, waardoor mensen snel geneigd zijn om diegene uit te sluiten. Ook is het voor een doof iemand moeilijk te achterhalen waar anderen het over hebben.
Belangrijk is dus dan ook dat wij beseffen dat wij dove mensen snel afsluiten. Wij moeten proberen hen te betrekken bij leuke dingen die niet perse communicatie vereisen op het vlak met praten. Deze activiteiten kunnen ook op een ander communicatief vlak zijn. Ook het laten zien dat je deze mensen wil betrekken ondanks dat zij niet alles kunnen horen en het af en toe laten weten waar de gesprekken over gaan, zullen ervoor zorgen dat een doof persoon zich veel minder buitengesloten voelt.

10 september 2015, Micha Romeijn